• 5 głosów - średnia: 2.6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Regulamin Forum
#1
Regulamin forum dyskusyjnego oraz zasady publikowania komentarzy w portalu tlife.pl należącego do Infrastruktury LukTech.

§1. Postanowienia ogólne.
1. Przedstawiony poniżej regulamin przedstawia oraz określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez portal tlife.pl. Usługa pozwala na korzystanie z internetowego Forum dyskusyjnego. Usługa ta jest świadczona przez Infrastrukturę LukTech.
2. Usługa udostępniana przez Infrastrukturę LukTech umożliwia publikowanie za pośrednictwem Forum autorskich pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych. Pozwala również na komentowanie materiałów opublikowanych zarówno na stronie www.tlife.pl jak i samym forum. Korzystanie z forum odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Jeżeli w Regulaminie mowa o Forum, dotyczy to zarówno publikowanych tematów jak i komentarzy pojawiających się bezpośrednio pod tematami.
3. Każdy zarejestrowany użytkownik sieci Internet może przeglądać treści zawarte na forum. By umieszczać komentarze lub tworzyć własne tematy należy stworzyć i zalogować się na własne konto za pomocą odpowiednio przygotowanego ikony zarejestruj. Konto to sprawia, że stajemy się Użytkownikiem Forum.
4. Opublikowanie komentarza na Forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad zawartych w Regulaminie oraz zobowiązaniem do przestrzegania obowiązków, które z niego wynikają.
5. Infrastruktura LukTech nie ma obowiązku rozpowszechniać wypowiedzi, treści, informacji przekazywanych przez Użytkownika. LukTech zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania zarówno wszystkich jak i tylko wybranych wypowiedzi, treści, komentarzy i danych opublikowanych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych na Forum.
6. Infrastruktura LukTech zastrzega sobie prawo zarówno do moderowania Forum, jak i redagowania treści komentarzy i wpisów dostarczanych przez Użytkowników.
7. Użytkownik, który korzysta z Forum nie może mieć jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.
8. Użytkownik może przestać korzystać z Forum w dowolnym momencie. Zaprzestanie korzystania z forum nie pozbawia Infrastruktury LukTech prawa do wykorzystywania treści, wypowiedzi i danych dostarczonych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.

§2. Zasady korzystania z Forum.
1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Forum zgodnie z zasadami przedstawionymi w Regulaminie i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od publikowania za pomocą Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
3.  Bezwzględnie zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności niedozwolone jest:
a) publikowanie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
b) podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
c) wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
d) propagowanie przemocy i agresji;
e) propagowanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
f) rozpowszechnianie treści reklamowych i promocyjnych;
g) umieszczanie treści przesyłanych na zasadzie tak zwanego „łańcuszka”;
h) rozpowszechnianie danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych itp.;
i) rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;
j) rozpowszechnianie wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej;
k) rozpowszechnianie spamu.
4. Treści na Forum są rozpowszechniane w języku polskim, Infrastruktura LukTech apeluje o wykorzystywanie polskich liter w wypowiedziach, stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach stylistycznych (Caps Lock off) oraz stosowanie zasad ortografii.
5. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do publikowania tylko postów zgodnych z tematyką komentowanego tematu.
6. Infrastruktura LukTech zachowuje sobie prawo do usuwania duplikatów i powtórzeń treści w dowolnym momencie. Tematy nie mogą się powtarzać w różnych miejscach Forum, przed opublikowaniem tematu wykorzystaj opcję „Szukaj”.

§3. Prawa autorskie.
1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do publikowania na Forum tylko treści własnego autorstwa. Jeżeli wykorzystywane są utwory lub wypowiedzi innych osób to Użytkownik jest zobowiązany do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z  obowiązującym prawem. Ilekroć mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W zamian za umożliwienie korzystania z Forum każdy Użytkownik upoważnia Infrastrukturę LukTech do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji.

§4. Postanowienia końcowe.
1. Infrastruktura LukTech nie odpowiada za treści publikowane na Forum.
2. Każdy Użytkownik odpowiada wyłącznie osobiście wobec Infrastruktury LukTech lub osób trzecich za zamieszczane na Forum treści naruszające przepisy prawa jak i Regulamin.
3. . Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Infrastruktura LukTech nie jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum.
4. Jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum to Infrastruktura LukTech zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionego organu.
5. Infrastruktura LukTech zawsze dokłada wszelkich starań by Forum działało prawidłowo i by korzystanie z niego było jak najbardziej przystępne, wygodne i sprawne.
6. Działalność Forum może zostać zawieszona w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
7. Używanie Forum jest jednoznaczne z zaakceptowaniem całego Regulaminu oraz jest deklaracją Użytkownika przestrzegania całego Regulaminu.
8. Wszelkie naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem administracja@tlife.pl. 

Infrastruktura LukTech zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości